Uroczystość Wszystkich Świętych to nie tylko czas nawiedzania cmentarzy i wspominania bliskich zmarłych, ale także okazja na przypomnienie sobie o tych, którzy już weszli do chwały niebieskiej i otaczają opieką wiernych pielgrzymujących jeszcze na ziemi, a poszukujących świętości. Temat ten został w tym roku poruszony przez papieża Franciszka w adhortacji apostolskiej i był to jego trzeci tego typu dokument. Gaudete et exsultate w polskiej wersji noszące podtytuł „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” z przekonaniem nakłania do uświęcania się na ścieżkach codzienności, które nagrodzone będzie wieczną szczęśliwością w niebie. My jednak skupimy się dziś na „ziemskiej części chwały” – dochodzeniu do bycia wyniesionym na ołtarze, a więc zezwoleniu na cześć oddawaną przez Kościół wojujący.

priest

Powody do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego mogą trojakiego rodzaju:

  • męczeństwo,
  • heroiczność cnót,
  • „ofiarowanie życia”.

Ta ostatnia przesłanka została dodana w 2017 roku przez papieża Franciszka (w jego ojczystym języku wyrażają to słowa ofrecimiento de la vida, a więc innymi słowy chodzi o ofiarę z życia). Pierwszy artykuł motu proprio Maiorem hac dilectionem jasno stanowi, iż tego rodzaju dar jest w procesie beatyfikacyjnym przypadkiem odrębnym. Chodzi o wydanie swojego życia z własnej woli za innych i wytrwanie w tym postanowieniu aż do śmierci, przy czym musi być ona przedwczesna i mieć związek z tą ofiarą.

Jak przebiega cały proces? Wszystko zaczyna się od wyznaczenia postulatora, który wystosowuje Supplex Libellus – pisemną prośbę do biskupa o rozpoczęcie procesu. Już wówczas można mówić o kandydacie jako o Słudze Bożym. Następnie przygotowywane jest positio (tłumaczone jako Pozycja), czyli publikacja zawierającą informację o przebiegu procesu w fazie diecezjalnej, udokumentowaną biografię kandydata oraz opis dotyczący jednej z trzech przesłanek rozpoczynających dany proces. W dalszej kolejności potrzebna jest aprobata Ojca Świętego – jako jedyny orzeka o faktycznym zaistnieniu przesłanki i wówczas możemy już mówić o Czcigodnym Słudze Bożym. Do beatyfikacji brakuje już tylko dekretu o cudzie za wstawiennictwem kandydata (nie wymaga się go w przypadku męczeństwa). Wyznaczenie odpowiedniego terminu ogłoszenia błogosławionym może być podyktowane dies natalis (dniem narodzin dla nieba) lub ważnym świętem. W kolejnym etapie, tj. kanonizacji, wymaga się – także dla męczenników – kolejnego cudu, który miał miejsce już po ogłoszeniu kandydata błogosławionym.

church

Możemy zatem wyszczególnić cztery ziemskie „tytuły” sprawiedliwego:

  1. Sługa Boży
  2. Czcigodny Sługa Boży
  3. Błogosławiony
  4. Święty

O całej procedurze można powiedzieć, że jest rozwlekła, absorbująca, ale z pewnością także to, że jest pieczołowicie uporządkowana. Wynosząc wiernego do rangi błogosławionego czy świętego wnosi się do wspólnoty eklezjalnej nowy przykład, ułatwiający upodabnianie się do ideału, jakim jest Bóg (por. Kpł 11, 44). Czym różnią się te dwa ostatnie tytuły? Kult osoby świętej jest kultem nakazanym w całym Kościele, w przeciwieństwie do kultu osoby błogosławionej, który dotyczyć ma tylko określonego terytorium. Ponadto kanonizacja jest aktem ostatecznym.

Świętych mamy obecnie tylu, iż każdy może znaleźć wzór do naśladowania odpowiedni dla siebie i obowiązków własnego, acz nierzadko dynamicznie zmieniającego się, statusu w społeczeństwie. Słusznie pisze Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej Divinus perfectionis Magister, określającej zasady postępowania kanonizacyjnego:

Gdy bowiem przyglądamy się życiu tych, którzy wiernie naśladowali Chrystusa, otrzymujemy nową motywację i pobudkę do szukania przyszłego Miasta i poznajemy najpełniej drogę, po której wśród zmienności świata, stosownie do stanu i warunków każdemu z nas właściwych, możemy dojść do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, czyli do świętości.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s