kapłańskie wzory cnót (III 2018 – I 2019)

Kapłan sprawuje Ofiarę Eucharystyczną i udziela sakramentów in persona Christi (por. LG 10).
„Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Niewolnik Maryi”, ISBN 9788365847744
typologia Studia: 272.1 (hagiografia, biografie, świadectwa, historia)

„Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Matki Bożej”, ISBN 9788366061590
typologia Studia: 272.1 (hagiografia, biografie, świadectwa, historia)

MAŁGORZATA ŁĘTOWSKA: przekład całości

wyd. Esprit, Kraków 2018/2019, s. 254/288
kup książki: tutaj i tutaj