Gość w dom, Bóg w dom

Jakie było najważniejsze wydarzenie roku 2016 w Polsce? Według blisko połowy Polaków, na miano to zasługują...