Usługi

 1. TRANSLATION/INTERPRETING

Specjalizujemy się w tłumaczeniach literackich tych pozycji, które należą do chrześcijańskiego kręgu kulturowego:

 • książek (dla których przewidujemy także kilka pomniejszych usług, wedle preferencji)
 • periodyków, biuletynów, artykułów (także naukowych)
 • tekstów modlitw, pieśni
 • list dialogowych – od nagrań wideo po filmy przeznaczone do projekcji w kinach
 • streszczeń, podsumowań, recenzji

Jeśli czas pozwoli, wykonujemy także tłumaczenia tekstów zwykłych:

 • stron internetowych
 • ulotek, folderów, broszur, informatorów, przewodników
 • wpisów na portalach społecznościowych oraz artykułów publicystycznych
 • prac i artykułów naukowych
 • prezentacji multimedialnych
 • korespondencji
 • napisów filmowych

Tłumaczenia ustne (konferencji, spotkań w mniejszym gronie) – w tej kwestii prosimy o kontakt w zakładce „Współpraca”.

 2. BOOK SCOUTING / LITERARY SCOUTING

Siedzimy w książkach. Chrześcijańskich. Mamy parę ciekawych pomysłów na to, co można wydać w Polsce, prowadzimy także szerzej zakrojone poszukiwania zasługujące na miano skautingu literackiego. Obserwujemy to, czego w Polsce jeszcze nie wydano. Zapraszamy do kontaktu wydawnictwa i inne instytucje zajmujące się działalnością wydawniczą.

3. QUERYING

Usługa podobna do powyższej, przy czym to wydawca podejmuje pierwszy krok poprzez wyznaczenie min. dwóch tagów do przeprowadzenia poszukiwań. Rezultaty przedstawiane są w formie listy z opisem bibliograficznym i charakterystyką każdej pozycji. Kwerenda może się odbyć na większą skalę niż tylko z wykorzystaniem internetowych katalogów bibliotecznych.

4. RIGHTS OUTSOURCING

Tę usługę szczególnie polecamy małym i średnim wydawcom chrześcijańskim. Oferujemy pełnienie dla nich funkcji zewnętrznego działu praw licencyjnych, w pełni odpowiedzialnego za kontakt z zagranicą i wykonywanie płatności. Pośredniczymy przy tym w negocjowaniu umów obcojęzycznych. Koszt usługi uzależniony jest od liczby reprezentacji (utworów).

5. AUTHORSHIP

Któż zna oryginalny tekst książki tak dobrze, jak jej tłumacz? Od flap copy, back cover copy i catalog copy, przez recenzje i artykuły do czasopism, po noty biograficzne i streszczenia – również w taki sposób pragniemy przyczynić się do sukcesu książki chrześcijańskiej, który jest przecież czymś więcej niż zyskiem ze sprzedaży. Zlecić tekst można zarówno w chwili rozpoczęcia pracy nad przekładem utworu, jak i po zakończeniu.

  6. BOOK CONSULTING

Usługa skierowana do wydawców katolickich. Zanim zostanie podjęta decyzja o tłumaczeniu, analizujemy obcojęzyczną publikację pod kątem (do wyboru):

 • zgodności z nauką Kościoła katolickiego (jeśli jest to preferowane),
 • zastosowanych stylów (odpowiadających lub nieodpowiadających profilowi wydawnictwa),
 • rejestru (względem czytelników zdefiniowanych jako grupa docelowa),
 • treści (pożądana/niepożądana).

Klasyfikujemy utwór zgodnie z autorską typologią. W zależności od języka źródłowego książki zlecenie wykonywane jest indywidualnie lub przez zespół złożony z 2-3 osób.